Zajednički projekt Royalove zaklade i šest osnovnih škola

Royalova zaklada i u 2013. godini nastavlja sa svojim aktivnostima s tematikom međugeneracijske solidarnosti, odnosno povezivanja djece i mladih s generacijom treće životne dobi na volonterskoj razini.
Ponukana velikim zanimanjem i uključivanjem osnovnih škola na prošlogodišnji natječaj „Škola – prijatelj starijih: Lajkam starije“, Royalova zaklada je odlučila ponovno pozvati sve osnovne škole u Hrvatskoj na natječaj pod nazivom „Škola – prijatelj starijih: Nauči me, naučit ću te“.
Osim tog natječaja, koji završava 1. svibnja 2013. godine javnom objavom rezultata, Royalova zaklada pokrenula je veliki autorski projekt pod nazivom „Što mogu učiniti za tebe?“ Osnovna mu je svrha dobrobit starijih osoba uključenih u njegovu provedbu, ali i razvijanje socijalne osjetljivosti kod najmlađih za osobe treće životne dobi. Program također potiče starije da iskažu svoje vještine, znanja i kreativnost i pruža im priliku za njihovo veće sudjelovanje u društvenom životu zajednice.
U užem smislu, program „Što mogu učiniti za tebe?“ obuhvaća pružanje usluga starijim osobama u obavljanju različitih životnih aktivnosti, neposredno u njihovim kućanstvima i drugdje. U tim aktivnostima volontiraju učenici osnovnih škola, a podupiru ih njihovi učitelji, nastavnici, roditelji, susjedi i druge bliske osobe, sukladno načelima dobrosusjedske pomoći i međugeneracijske solidarnosti.

Usluge koje mladi volonteri pružaju starijim osobama prilagođene su iskazanim potrebama starijih, kao što su, primjerice, pomoć pri održavanju higijene kućanstva ili okoliša, pomoć u sitnim popravcima, nabavci i dostavi svakodnevnih potrepština, pomoć pri obilasku ili kontaktiranju liječnika i ljekarne, zajedničke šetnje, zajedničko čitanje dnevnog tiska i drugih sadržaja, zajedničke radionice, razgovori i slično.
U toj priči, u kojoj svi daju i svi primaju, Royalova zaklada za međugeneracijsku solidarnost bit će centralna burza informacija, odnosno mjesto spajanja i povezivanja svih zainteresiranih. U skladu sa svojim financijskim mogućnostima, Royalova zaklada će doprinositi u namirivanju troškova za obavljanje određenih usluga.
 3
Služeći se prikupljenim podacima o osnovnim školama koje su se u 2012. godini prijavile na natječaj „Škola – prijatelj starijih: Lajkam starije“, Royalova zaklada je, prema određenim kriterijima, trebala izabrati najmanje pet škola iz različitih krajeva Hrvatske. Prednost pri odabiru imale su lokalne zajednice s većim postotkom starijeg stanovništva u odnosu na ukupno stanovništvo, lokalne zajednice koje su spremne surađivati i same sudjelovati u organiziranju volonterskog rada i razvoja usluga za poboljšanje kvalitete života starijih osoba, osnovne škole koje su postojećim projektima senzibilizirane za rad učenika sa starijima i žele suradnju i sredine u kojima ne postoji ili je slabo razvijen bilo koji drugi oblik izvaninstitucionalnog rada sa starijima i za njih.
Na kraju je izabrano šest škola koje su se istaknule dobrom volonterskom praksom sa starijima: OŠ Stjepana Radića iz Brestovca Orehovičkog,OŠ Petar Zrinski iz Čabra, OŠ Draškovec iz Draškovca, Područna škola Saborsko iz Saborskog, OŠ prof. Franje Viktora Šignjara iz Virja i OŠ Matije Gupca iz Zagreba.
Tijekom veljače 2013. godine predstavnici izabranih škola su s predstavnicima Royalove zaklade održale inicijalne sastanke na kojima su dogovorene zajedničke i pojedinačne pripremne aktivnosti za program „Što mogu učiniti za tebe?“, čija se realizacija planira u drugoj polovici 2013. godine i vjerojatno će se nastaviti i u 2014. godini.