Starost je treća mladost – Vukovar

U Hrvatskom domu u Vukovaru otvorena je izložba fotografija Treća mladost povodom Europske godine aktivnoga starenja i međugeneracijske solidarnosti.