Misao koju treba pročitati

Rabin Harold Kushner gledao je djecu, koja su na obali zidala kulu iz pijeska.

Kada su upravo završili zamišljenu kulu, za koju su potrošili puno vremena i strpljenja, došao je val i izravnao kulu sa zemljom. Gospodin je očekivao suze i bijes. No, djeca su sjela, primila se za ruke i počela se smijati. Malo zatim, započela su graditi novu kulu.

Rekao je:
Ova djeca su me naučila veoma važnu lekciju. Sve stvari u našem životu, koje stvaramo dugo vremena i s mnogo energije, stvorene su u pijesku. Trajni su samo naši odnosi s ljudima. Prije ili kasnije doći će val i odnijeti ono, što smo sagradili sa tolikim trudom. Kada se to dogodi moći će se smijati samo oni, koji će se imati s kime držati za ruke!!